หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระบัว ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระบัว
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระบัว
 
NEWS
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระบัว ยินดีต้อนรับค่ะ
 
 
   
คู่มือประชาชน  
แบบฟอร์ม ระเบียบ  
หนังสือราชการ  
ต่างๆ  
 
ประวัติความเป็นมา
 


 
วิสัยทัศน์ อบต.คลองสระบัว
 
     
  " เป็นเลิศด้านบริการ บริหารแหล่งท่องเที่ยว
นำชุมชนเข้มแข็ง "
 
     
 
เป้าประสงค์
 
       
    การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว คล่องตัว ปลอดภัยในการเดินทาง มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
    ประชาชนมีอาชีพสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้  
    ประชาชนมีสุขภาพ พลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง  
    ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
    ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เคียงคู่อยู่ตลอดกาล  
    ตำบลคลองสระบัวพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว  
    ตำบลคลองสระบัวมีความน่าอยู่ สะอาด ปลอดขยะ  
       
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
  การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า
ท่อระบายน้ำ (แผนงาน การเคหะและชุมชน)
  การขยายเขตประปาหรือก่อสร้างประปาหมู่บ้าน (แผนงานพาณิชย์)
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
  การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)
  การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา (แผนงานการศึกษา)
  การส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข (แผนงานสาธารณสุข)
  การสงเคราะห์ การจัดกิจกรรมแก่ สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส (แผนงานสังคมสงเคราะห์)
  การป้องกันและแก้ไขปัญหาจากสาธารณภัยต่างๆ (แผนงานการรักษาความสงบภายใน)
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
แนวทางการพัฒนา
  การเมืองท้องถิ่น/การส่งเสริมประชาธิปไตย (แผนงานบริหารงานทั่วไป)
  ความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (แผนงานการรักษาความสงบภายใน)
  การมีส่วนร่วม (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
  การปรับสภาพสิ่งแวดล้อม/การกาจัดและจัดการขยะ (แผนงานเคหะและชุมชน)
  การสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม (แผนงานการเกษตร)
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม
ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
  การส่งเสริมคุณธรรมด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น (แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
  การอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา
  การสร้างจิตสำนึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ (แผนงานบริหารงานทั่วไป)
  การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติ และการบริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) (แผนงานการเคหะและชุมชน)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 091-736-6333
 
    องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระบัว
    อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
    โทรศัพท์ : 035-907-878
    โทรสาร : 035-907-878
 
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระบัว
  จำนวนผู้เข้าชม 378,045 เริ่มนับ 25 เม.ย. 2566
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
 
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10