แก้ปัญหาความเดือดร้อนน้ำท่วมขังเนื่องด้วยเมื่อคืนฝน หนักมากจึงทำให้น้ำท่วมขัง