กิน-เที่ยว กรุงเก่า

วัดกลางคลองสระบัว

วัดกลางคลองสระบัว เป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อทันใจ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 39 นิ้ [...]