วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565
ท่านนายอำเภอพระนครศรีอยุธยานายวิทยา เขียวรอด และคณะ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบลและ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระบัว ร่วมกันทำบุญตักบาตรวันพระและในวันดังกล่าวมีตลาดพระ ณ วัดศรีโพธิ์