ได้เชิญคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพระนครเข้าร่วมกิจกรรมวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน นายอำเภอ ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการจัดกิจกรรมแข่งบอลเพื่อกระชับมิตรระหว่างกำนันและผู้ใหญ่บ้านรวมถึงท่านนายก อบต.คลองสระบัว และร่วมรับประทานอาหารค่ำร่วมกัน ณ. สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่