วันที่ 26 สิงหาคม 2565

– ทำบุญตักบาตรที่วัดศรีโพธิ์ร่วมกับท่านนายอำเภอ และ คณะ ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย สารวัตร แพทย์ประจำตำบล ประทานสภา สมาชิกอบต. และองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระบัว รวมถึงชาวบ้าน
– ตั้งเครื่องสูบน้ำหมู่ 4
– ท่อเมนน้ำประปารั่ว
– ตัดหญ้าซอยกาญนา
– แก้ไขท่อรั่วหมู่ 4

‘ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องคลองสระบัว คืองานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระบัว’🙏🏻