1. ตั้งเครื่องสูบน้ำหมู่ 4 และเปลี่ยนท่อสูบน้ำ
  2. ดำเนินการซ่อมน้ำประปาหมู่1ข้างป้อม ตามที่ผู้ใหญ่ได้แจ้งมา
  3. พัฒนาชุมชน ถนนเส้นหลัก
  4. ซ่อมท่อน้ำรั่วหมู่ 2
  5. ดำเนินการออกตรวจสอบและเปลี่ยนมาตรวัดน้ำชำรุดภายในอุดตันแก้ใขไม่ได้ของผู้ใช้น้ำทีาหมู่ 2
  6. รับแจ้งเปลี่ยนวาวน้ำหมู่ 4
  7. ตัดหญ้า เก็บขยะ โค้งวัดหน้าพระเมรุ