• ตั้งเครื่องสูบน้ำหมู่ 4
  • เปลี่ยนโคมไฟหมู่ 1 ซอยกาญนา
  • ตัดต้นไม้บังไฟทางซอยกาญนา
  • ตัดหญ้าเส้นหลัก
  • ทำไฟ อบต.