วันที่ 19 สิงหาคม 2565

– ประสานไฟฟ้าแก้ไขปัญหาไฟไหม้เสาร์ไฟฟ้าหมู่ที่ 1 ซอยกาญจนา
– ตั้งเครื่องสูบน้ำหมู่ 4
– ตัดหญ้า หมู่ที่3 บริเวณซอยร้านป้าแอ๊ว ต่อจาดเมื่อวาน
– ล็อกประตูน้ำวัดหน้าพระเมรุ
– นำกระสอบทรายร่วมกับฝ่ายปกครอง ให้ชาวบ้านซอยประดาน้ำ

‘ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องคลองสระบัว คืองานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระบัว’🙏🏻