วันที่ 30 สิงหาคม 2565

– วันนี้ออกตรวจสอบเครื่องสูบทั้งหมดจำนวย 10 เครื่องเป็นดังนี้
1.หมู่3วัดกลาง(ปกติ)
2.หมู่5วัดครุฑ(น้ำมเต็มเครื่องปกติ)
3.หมู่6ผู้ใหญ่ออก(ปกคิ)
4.หมู่1ผู้ใหญ่เสน่ห์(ปกติ)
5.หมู่1กาณจนา(ปกติ)
6.หมู่5วัดบัว(เครื่องซัมเมอร์ไม่ทำงานตู้ควยคุมระเบิดและไหม้)
7.หมู่2วัดศรีโพธิ์ในวัด(น้ำเต็มเครื่องปกติ)
8.หมู่2วัดศรีโพธิ์หลังวัด(ปกติ)
9.หมู่2วัดตะไกร(น้ำเต็มเครื่องปกติ)
10.หมู่2วัดป้าแตง(ปกติ)

– ตัดหญ้าบริเวณวัดครุฑ
– ตัดหญ้าเส้นหลัก
– ดึงผักเข้าริมตลิ่งบริเวณหน้าวัดศรีโพธิ์
– นำกระสอบทรายให้ชาวบ้านตามคำร้อง ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยจิตอาสาและสมาชิก อบต.หมู่ที่ 1
– นำกระสอบทรายให้ชาวบ้านหมู่ที่ 2 ซอยประดาน้ำเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนน้ำท่วมขัง
ขอบคุณผู้ใหญ่ชัยที่มอบเครื่องดื่มให้ทีมงานครับ🙏🏻

‘ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องคลองสระบัว คืองานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระบัว’🙏🏻