วันที่ 23 สิงหาคม 2565

– วันนี้ออกตรวจสอบเครื่องสูบน้ำทั้งหมด10เครืองเป็นดังนี้
1.หมู่2วัดตะไกร(น้ำเต็มเครื่องสูบปกติ)
2.หมู่2วัดป่าแตง(ปกติ)
3.หมู่3วัดกลาง(ปกติ)
4.หมู่5วัดตรุฑ(ปกติ)
5.หมู่6ผ฿ใหญ่ออด(ปกติ)
6.หมู่1ผู้ใหญ่เสน่ห์(ปกติ)
7.หมู่1กาณจนา(ปกติ)
8.หมู่5วัดบัว(ปกติ)
9.หมู่2วัดศรีโพธิ์ในวัดน้ำเต็มเครื่องปกติ
10.หมู่2วัดศรีโพธิ์หลังวัด(ปกติ)
– เตรียมอุปกรณ์ และเชื่อมเสาไฟฟ้า บริเวณหน้าห้องเก็บของ
– ตั้งเครื่องสูบน้ำหมู่ 4
– แก้ไขน้ำรั่วหมู่ 5
– ซ่อมท่อประปาหมู่ 5
– ตัดหญ้าหมู่ 4
– ตัดหญ้าหน้าวัดศรีโพธิ์
– ตรวจสอบน้ำที่เข้ามาตามจุดต่างๆ
– ดูแนวกั้นน้ำตามที่ได้ประชุม

‘ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องคลองสระบัว คืองานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระบัว’🙏🏻