วันที่ 23 สิงหาคม 2565
อบต.คลองสระบัว ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันผู้ช่วยเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาและอำเภอพระนครศรีอยุธยา ร่วมกันประชุมหารือรับมือกับน้ำที่กำลังจะปล่อยมาที่วัดกุฎีทอง
ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวตำบลคลองสระบัว คืองาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระบัว 🙏🏻