วันที่ 31 สิงหาคม 2565

– วันนี้ตรสจสอบเครื่องสูบน้ำทั้งหมด10เครื่องเป็นดังนี้
1.หมู่ 5 วัดบัวครื่องน้ำซัมเมอร์สใช้งานได้แล้วเป็นปกติ
2.หมู่ 5 วัดครุฑ(ปกติ)
3.หมู่ 6 ผู้ใหญ่ออด(ปกติ)
4.หมู่ 1 ผู้ใหญ่เสน่ห์(ปกติ)
5.หมู่ 1 กาณจนา(ปกติ)
6.หมู่ 3 วัดกลาง(ปกติ)
7.หมู่ 2 วัดป่าแตง(ปกติ)
8.หมู่ 2 วัดตะไกรน้ำเต็มเครื่องปกติ
9.หมู่ 2 วัดศรีโพธิ์ในวัด(น้ำเต็มเครื่องปกติ)
10.หมู่ 2 วัดศรีโพธิ์หลังวัด(ปกติ)

– พัฒนาโค้งวัดหน้าพระเมรุ
– นักศึกษาราชภัฏดูงานการทำหมี่กรอบของกลุ่มอาชีพอบต.คลองสระบัว
– ตัดหญ้าเส้นหลัก
– ดึงผักเข้าริมตลิ่งหน้าวัดศรีโพธิ์

‘ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องคลองสระบัว คืองานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระบัว’🙏🏻