วันที่ 25 สิงหาคม 2565

– วันนี้ออกตรวจสอบเครื่องสูบน้ำทั้งหมด10เครื่องเป็นดังนี้
1.หมู่2วัดตะไกร(ปกติ)
2.หมู่2วัดป้าแตง(ปกติ)
3.หมู่3วัดกลาง(ปกติ)
4.หมู่5วัดครุฑ(น้ำเต็มเครื่องทำงานปกคิ)
5.หมู่6ผู้ใหญ่ออด(ปกต)
6.หมู่1ผู้ใหญ่เสน่ห์(ปกต)
7.หมู่1กาณจนา(ปกติ)
7.หมู่5วัดบัว(ปกติ)
8.หมู่2วัดศรีโพธอ์ในวัด(น้ำเต็มเครื่องทำงานปกติ(
9.หมู่2วัดศรีโพธิ์หลังวัด(น้ำเต็มเครื่องทำงานปกติ)
– ออกดำเนินการตรวจสอบแก้ไขป้องกันน้ำเสียภายนอกไหลเข้าบ่อสูบน้ำประปาทั้งหมดในช่วงฤดูน้ำท่วม
– ตั้งเครื่องสูบน้ำหมู่ 4
– ตัดหญ้าหมู่ 1 ต่อจากเมื่อวาน
– เปลี่ยนหลอดไฟทางสาธารณะ บริเวณซอยข้างเสริมสุข
– ตัดหญ้าซอยกาญนา
– สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและทีมดำเนินการขับเคลื่อนงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 4D ได้มาตรวจเยี่ยมเสริมพลังและให้แนวทางในการดำเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 4D ครั้งที่ 2
– ดูแนวกั้นน้ำร่วมกับรองริน
– นำกระสอบทรายไปแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านซอยประดาน้ำ

‘ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องคลองสระบัว คืองานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระบัว’🙏🏻