นายอิทธิพันธ์  ขาวละมัย  ผู้จัดการวังช้างอยุธยาแลเพนียด    เปิดเผยว่า   วันนี้ (28 ม.ค.62) เวลา  0.29 น. พังดอกฝ้ายได้ตกลูกตัวผู้มาอีก 1 เชือกท่ามกลางบรรยากาศอันเงียบสงบ  ทำให้ชาวช้างดีใจและภาคภูมิใจ  นับเป็นลูกช้างเชือกที่ 3 ของแม่พันธุ์พ่อพลายงาทอง  และเป็นรอบ 21 ปีแล้วที่มีช้างตกลูกในวังช้างอยุธยาแลเพนียด  รวม 80 เชือก  ถือว่าประสบผลสำเร็จอย่างสูงด้วยการบริหารจัดการของนายลายทองเหรียญ  มีพันธ์  เจ้าของวังช้างอยุธยาแลเพนียด