องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง​สระ​บัว​ อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอแจ้งประชาสัมพันธ์
เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สนใจสามารถติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 085 481 4955​ (หัวหน้าสำนักปลัด)