กอ.รมน.ภาค 1 ลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามผลการปฏิบัติงานของ กอ.รมน.จังหวัด พร้อมตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างกลุ่มมวลชนเป็นจิตอาสาสามัคคีปรองดองฯ

วันนี้ (26 ธ.ค. 61) ที่ ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พลโทธรรมนูญ วิถี แม่ทัพน้อยที่ 1 ในฐานะรองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 เป็นหัวหน้านำคณะ  เข้าพบนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อหารือข้อราชการร่วมกัน  พร้อมติดตามผลการดำเนินงานของ กอ.รมน.พระนครศรีอยุธยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติตามแนวนโยบายของ กอ.รมน.ภาค 1 อย่างต่อเนื่อง  เพื่อสร้างความสงบสุขให้กับบ้านเมือง  และช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน

พร้อมกันนี้ แม่ทัพน้อยที่ 1 พร้อมคณะ ได้เดินทางไปยังโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  เพื่อตรวจเยี่ยมและมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างกลุ่มมวลชนเป็นจิตอาสาสามัคคีปรองดองฯ  หลังจากจัดกิจกรรมการเสริมสร้างบุคลากรเป็นวิทยากรพัฒนาเวทีสัมมนา (ชุดขุนด่าน) ของภาค 1  ระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2561  รวม 26 จังหวัด จังหวัดละ 4 คน  ซึ่งหลังจากได้เข้าร่วมพัฒนาในเวทีดังกล่าวแล้ว กอ.รมน.ภาค 1 จะส่งวิทยากรที่ผ่านการอบรมลงพื้นที่จังหวัดของตนเอง เพื่อให้ความรู้ถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับรุ่นน้องต่อไป