หน้าแรก2021-07-29T10:47:43+07:00

แผนพัฒนาท้องถิ่น

คู่มือประชาชน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

รับเรื่องราวร้องทุกข์

ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว

ร้อยตรีจำลอง เจริญสุข
ร้อยตรีจำลอง เจริญสุข ตำแหน่ง รองนายกองค์การ บริหารส่วนตำบลคลองสระบัว
รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระบัว
035-907878
083-0922648

ข่าวสารล่าสุด

 กิน-เที่ยว กรุงเก่า

วัดกลางคลองสระบัว

วัดกลางคลองสระบัว เป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อทันใจ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 39 นิ้ [...]

ลิงค์หน่วยงานราชการ